Proreg AS | ProHAB | ProVISTA
Utleie | Kultur | Eksport | Cuben | Support
Home > ProHAB > Kultur
Viste du at...

...ProHAB Kultur håndterer

Organisasjoner
Tilskudd :
- Søknader
- Tildeling
- Statistikker
- Historikk
- Rapportering
- Analyse

ProHAB Kultur

Oversikt

Med ProHAB Kultur får man oversikt over alle lag og foreninger i en kommune eller organisasjon.

Denne oversikten viser lag & forening med formann, kasserer eller andre kontaktpersoner og organisasjonsopplysninger.
Tildeling av støtte

Tildeling av støtte kan gjøres manuelt eller etter poengberegning som lages ut fra krav definert i organisasjonen / kommunen.

Testberegninger kan kjøres for å vurdere fordelingene før de godkjennes og utbetales.
Historikk

Alt som er registrert om en organisasjon blir lagret og vises som historikk år for år.
Analyse

Med analyseprogrammet Cuben kan data fra organisasjonene og tilskuddene presenteres i den kombinasjonen som måtte være ønskelig.
ProHAB Kultur er beregnet for bruk i kommunenes kulturavdelinger hvor det arbeides med lag og foreninger og fordeling av forskjellige typer støtte. 

Andre organisasjoner som fordeler økonomiske midler til et personregister, er også aktuelle brukere.

Dette er et nyttig verktøy som effektiviserer, samt gir oversikt og historikk for utviklingen innen de ulike lag og foreninger.
 


ProHAB Kultur tilbyr følgende verktøy :
 • Integrert Leietaker- og Organisasjonsregister
 • Brukeren definerer hvilke opplysninger som skal registreres
 • Registrering av søknader
 • Generering av rapporter sortert etter relevante kriterier
 • Utskrift av svarbrev
 • Historikk for tidligere søknader og tildelinger
 • Utskrift av komplett Organisasjonsregister
 


Hovedfunksjoner :

1. Organisasjonsregister
 • Definering for inndeling & klassifisering av lag & foreninger
 • Registrere og vedlikeholde opplysninger
 • Generell rapportering
 • Fletting av brev
 • Utskrift av organisasjonsoversikter
2. Søknadsbehandling
 • Registrering av innkomne søknader
 • Behandlingstøtte til søknadene
 • Generering av rapporter, sortert etter relevante kriterier
 • Utsending av svarbrev med fletting av opplysninger om svar på søknad
 • Historikk over tidligere søknader og tildelinger