Proreg AS | ProHAB | ProVISTA
Utleie | Kultur | Eksport | Cuben | Support
Home > ProHAB > Utleie
Viste du at ...

...ProHAB Utleie håndterer :

Bookinger
Organisasjoner
Varer
Bekreftelser
Fakturaer
Rapporter
Statistikker
ProHAB Utleie

ProHAB Utleie er et Windows-basert dataprogram utviklet for å administrere timebasert utleie. Typiske anvendelsesområder er utleie av idrettshaller og baner, treningsanlegg, gymnastikksaler, kulturbygg, møterom, ...

Programmet viser dags og ukeoversikter over ledig/opptatt tid, bookingfunksjonalitet for enkeltbooking og periodebooking, utskrift av bekreftelser, utleiestatistikk. 

Oppgjør kan utføres enten med overføring av fakturagrunnlag til eksterne fakturasystemer eller ved bruk av ProHAB's fakturamodul med journaler og purrerutiner.

Systemet tilpasses den enkelte kundes behov og ønsker ved at det er valgmuligheter for:
  • Funksjonaliteten i programmet
  • Antall Utleieenheter og rom/baner som skal administreres
  • Antall brukere
  • Tilleggsmoduler
  • Database

Funksjonaliteten i ProHAB Utleie bygger på basisfunksjonene i hovedprogrammet Booking og tilhørende Leietakerregister. I tillegg kan en velge å ta i bruk:

  • Faktureringsalternativ
  • Utskrift av Bekreftelser, kontrakt, endringer og avbestilling
  • Adgangskontroll
  • Dags- og ukeplaner
  • Leietaker- lister/etiketter

Antall Utleieenheter samt det totale antall av rom/baner/saler som skal administreres, angis for den enkelte lisens. Det samme gjelder antall samtidige Brukere.

Hvis behovet endres over tid kan lisensen oppgraderes slik at flere brukere og nye utleieenheter med flere rom/baner/saler kan administreres. ProHAB har en del tilleggsmoduler som kan tas i bruk samtidig med installasjonen av programmet eller senere gjennom en oppgradering av brukerlisensen.

Denne valgmuligheten gjør det mulig å tilpasse ProHAB til bedrifter med en enkelt Utleieenhet likeså vel som til kommuner med et stort antall Utleieenhet og flere hundre rom/baner/saler.