Proreg AS | ProHAB | ProVISTA
Utleie | Kultur | Eksport | Cuben | Support
Home > ProHAB > Cuben
Viste du at...

...sammen med ProHAB Kultur kan det leveres et analyseprogram kalt Cuben.




ProHAB - Cuben

Cuben kan presentere data fra ProHAB Kultur i alle slags rekkefølger og sammensetninger. Det velges om det er organisasjonene eller tilskuddene som skal analyseres.

En kan hente inn og fjerne kriteriene (Tilskuddtype, Region,  Organisasjonstype, Kategori, Organisasjonsnavn og År).

Disse kan sjongleres mellom x og y aksen og dermed analysere de kombinasjonene man synes er interessante.

Tallene fra Kuben kan overføres til faste grafiske tabeller eller til Excel, som har et kraftig verktøy for grafisk fremstilling. Til høyere vises et eksempel på graf laget med Excel ut fra Cuben.