Proreg AS | ProHAB | ProVISTA
Utleie | Kultur | Eksport | Cuben | Support
Home > ProHAB
ProHAB er en komplett løsning for...

Kommuner
Idrettslag
Kulturforeninger
Idrettsanlegg
Fritidsforeninger

...som håndterer utleie, kunder, fakturering  og tilskudd


Se også "Om..."

Last ned prospekt for:

ProHAB Utleie

ProHAB Kultur

ProHAB

ProHAB er et komplett system som består av flere produkter -
Utleie, Kultur, Eksport og Cuben - for å håndtere utleie av idrettshaller & kulturbygg, organisasjoner & undergrupper, samt kontaktpersoner til bruk i bookinger, adresselister, fakturering, rapportering og tilskudd behandling.

Løsningen inneholder et organisasjonsregister hvor en kan definere hovedorganisasjoner, undergrupper og kontaktpersoner til bruk i alle ProHAB moduler.

I ett og samme bookingsystem kan det administreres flere anlegg.

For utskrift av brev, bekreftelser og statistikker benyttes konvertering til kjente kontorstøttesystemer som for eksempel Word, Excel. Dette gjør det lettere å lage egen tekst og utforming. 

ProHAB har mulighet til å koble sammen mange utleieenheter via nettverk, telenettet, slik at opplysninger om alle tilbud og aktiviteter, i for eksempel en kommune, blir tilgjengelig på flere steder. De enkelte enhetene administrerer selv sine tilbud og opplysninger, mens informasjonen kan hentes og leses også av andre.

På denne måten er systemet både et lokalt administrasjonssystem og et informasjonssystem for interesserte.


Hva er ProHAB Utleie ?
Det er et administrasjonsverktøy for håndtering av utleieaktiviteter i større bygg, kulturhus og idrettshaller, men vil også kunne administrere annen timebasert utleievirksomhet. Systemet håndterer effektivt bookinger, organisasjoner & personer, lager bekreftelser og kjører ut fakturaer og forskjellige rapporter.

Det er integrert et fakturasystem som gjør at en kan generere fakturagrunnlag, skrive ut fakturaer, registrere innbetalinger og skrive ut ulike fakturarapporter.

Hva er Eksport ?
En har også mulighet til å eksportere fakturagrunnlag fra ProHAB Utleie til eksterne fakturasystem (Agresso, IBM Kommfakt, NOR22, ...) med vår modul Eksport.

Hva er ProHAB Kultur ?
Det er et kulturstøttesystem som benytter seg av organisasjonsregisteret med muligheter for å registrere søknader, behandle, analysere og tildele økonomiske midler.

ProHAB Kultur kan leveres som en modul til ProHAB Utleie slik at de benytter samme leietakeregister/organisasjonsregister eller programmet kan være et selvstendig program.

Hva er Cuben ?
Cuben er et analyseverktøy, i kombinasjon med ProHAB Kultur, som tillater å presentere data fra organisasjoner og tilskudd i alle slags rekkefølger og sammensetninger.

Tallene fra Kuben kan overføres til grafiske tabeller, Word, ExcelSkaff deg oversikt med ProHAB !
ProHAB har tidligere vært et DOS-basert system, men gikk i 1997 over til å bli Windows-basert.
 I dag benytter nærmere 60 anlegg ProHAB og er et av de mest brukte administrasjonsprogram i landet.
Programmet kan enkelt viderebygges / tilpasses med forskjellige moduler og utvides fra en enbruker system til en flerbrukerutgave i nettverksløsning for å kunne håndtere flere anlegg.

Her under finner du oversikt over hovedfunksjoner/moduler i ProHAB:

  Organisasjonsregisteret - Adresselister - Markedsføring
  Booking på timebasis - Varehåndtering
  Bekreftelser (brev/faks/e-post)
  Rapporter (organisasjoner/økonomi/belegg/...) - Statistikker
  Faktura (interne & eksterne løsninger) - Oppfølging
  Brukeradministrasjon - Enbruker/flerbruker løsning
  Basisdata (oppsettet av foretak/anlegg/priser)
  Søkefunksjoner (organisasjon/person/booking)
  Tilskudd håndtering til lag & foreninger
For mer informasjon,
ta gjerne kontakt med oss