Proreg AS | ProHAB | ProVISTA
Kontakt ossReferanser | Linker
Home > Proreg AS
Viste du at…

... Proregs Windows- baserte versjoner av ProHAB og ProVISTA har vært utviklet i over 5 år.

De første installasjoner ble foretatt våren 1998.
Proreg AS
Proreg AS ble etablert i 2000 som et datterselskap av Procontec AS. Formålet var å skille ut deler av programutviklingen fra Procontec AS for å få større fokus på viderutvikling av produktene.

Selskapet er i dag en av de ledende leverandørene av norskutviklede hotell- og bookingsystemer (ProVISTA) til norsk reiseliv, og utleiesystemer (ProHAB) til kommuner og idrettsanlegg.

I tillegg til våre produkter kan vi tilby kurs og rådgivningstjenester, som dekker blant annet :
Programvare utvikling
Delphi-applikasjoner på Windows-platformer
Databaser (Interbase)
System rådgivning
Valg av utstyr til våre produkter
Nettverk / Internett konfigurasjon & installasjon

Det legges stor vekt på kundene. Vesentlig i den sammenhengen er opplæring, oppfølging, support informasjon og brukertreff.

Proreg AS tilbyr opplæring på egne programmer :

  • Kurs gjennomføres for brukere og driftsansvarlige.
  • Deler av opplæringen kan gis sammen med tilpassning og oppsett av programmene.
Det kan gjennomføres opplæring på standard programvare sammen med våre systemer etter avtale.


Hvis dere ønsker kurs og opplæring, kontakt oss for å avklare deres behov.