Proreg AS | ProHAB | ProVISTA
Utleie | Kultur | Eksport | Cuben | Support
Home > ProHAB > Eksport
Viste du at...

...ProHAB Utleie kan eksportere sine data mot forskjellige faktureringssystemer.
ProHAB - Eksport
Eksport-funksjon for ProHAB Utleie er en tilleggsmodul som overfører alle nødvendige data til eksternt faktura-/regnskapssystem.

Når en benytter overføring til annet fakturasystem genereres et fakturagrunnlag som er tilpasset det fakturasystemet som skal skrive ut fakturaer. 

Grunnlaget kan genereres for:
  • et enkelt leieforhold
  • en booking
  • alle leieforhold for en leietaker i en periode
  • alle leieforhold i en periode
  • genererte underlag kan slettes

ProHAB Utleie har per i dag moduler for å eksportere mot følgende løsninger : 

Agresso
IBM KommFakt
Rubicon
Unique
Vi kan lage eksport-moduler mot andre regnskapssystemer (eks. NOR22, Micro 80,...). Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere deres behov !