Proreg AS | ProHAB | ProVISTA
Utleie | Kultur | Eksport | Cuben | Support
Home > ProHAB > Om...
ProHAB...

Enkelt
&
Profesjonelt

Med kunden i sentrum !

En god start gir et bedre løp... ProHAB bedrer oversikten !

De fleste er opptatt av å effektivisere tjenester og redusere intern tidsbruk i administrasjonen. ProHAB er verktøy som nettopp har dette som mål !

Å komme i mål med bedre resultat og på kortere tid betyr i hvert fall minst en ting : Bedre ressursbruk !

...Og det var meningen med ProHAB !

Raskt i gang
og god oversikt
... spar tidsbruk
og øk inntektene !

Komplett system for administrere utleie & tilskudd.

ProHAB Utleie

  Programmet gir deg mulighet til raskt og effektivt å administrere utleien av dine idrettsanlegg, kulturbygg, osv. med større mulighet til å øke utleietiden og få rett betalt.

Bekreftelser, fakturering og statistikker hentes rett fra utleieregistreringen.

Dine medarbeidere vil gjennom ProHABs oversiktlige og funksjonelle oppbygning få oversikt over kapasitet, booking og økonomi i idrettsanlegg, kulturbygg, møterom, ...

Man kan raskt registrere periodiske og tilfeldige bookinger. Få ut bekreftelse på leieforholdet med priser direkte fra bookingen. Dette vil gi aksept på rett pris før utleieforholdet begynner.

I det øyeblikk faktura skal sendes ligger nødvendig data ferdig for generering og utskriving av korrekt faktura. Det kan enten faktureres fra ProHABs egen fakturamodul eller eksportere datafilene over til eksternt faktura og regnskapssystem (Agresso, IBM Kommfakt, ...).

Alt blir tatt med og selvsagt kan det registreres varer og tjenester på eierforholdet. Ingen tap pga. uklarheter.

Så er det bare å gå videre i arbeidet med tiltak for å utnytte ressursene til beste for brukerne og til glede for styrer og politikere som ønsker at kronene skal nå lenger !

Statistikk av utleie fordelt på aktiviteter, utleieobjekt og leietakere og analyse av dette kan gi verdifulle opplysninger om videreutvikling av utleieproduktet.

Ved bedre utnyttelse økes inntektene og gir bedre tilbud til brukerne.


...Få god oversikt og
effektiv saksbehandling !
For mer informasjon,
ta gjerne kontakt med oss
 
Bruk minimalt med tid til unødvendig arbeid !

ProHAB Kultur

  Med full oversikt over alle lag og foreninger i kommunen, finner du raskt informasjon om kontaktpersoner, aktiviteter og aldersfordelinger.

Enkel registrering, behandling og utbetaling av tilskudd til foreningene.

Programmet kan også analysere tidligere tilskudd med fordelingene mellom ulike kategorier mottagere, geografisk fordeling,...

Resultatet av disse analysene kan lett dokumenteres for den videre saksbehandlingen.

Programmet er et organisasjonsregister med kontaktpersoner, kontaktreferanser, aktiviteter, møtested og aldersgruppe.

Registeret egner seg godt for søk og for utskrift av rapporter. Du kan registrere søknader på driftstilskudd og andre definerte tilskudd. Fordeling av tilskudd skjer manuelt eller ved hjelp av poengsystem.

Analyse og rapporter av tilskuddsfordelinger kan gjøres før- og etter tildeling. Historikk over tidligere tilskudd er gode hjelpemiddel i flere sammenhenger.

Rapportene kan overføres til MS Word, Excel eller HTML for videre analyser og presentasjoner.
Med ProHAB får du et system tilpasset ditt behov, utviklet av de som vet hvor utfordringene ligger og lønnsomheten er god!