Proreg AS | ProHAB | ProVISTA
  Home > Nyheter

NYHETER - November 2004

ProVISTA

ProHAB

Nedlasting

Vi i Proreg er glade for å kunne presentere dere våre nye Internett hjemmesider.

Vi setter pris på tilbakemeldinger for å kunne forbedre vårt Web-tilbud. Fortell oss !

Vi ser fram til å høre fra dere !

ProVISTA 5.2.2.31 er nå klar for installasjon !

Flere forbedringer og nye funksjoner er inkludert i den nye utgaven av ProVISTA :
  • Håndtering av flere anlegg med brukerrettigheter for anleggadministrasjon
  • Backup av database direkte i programmet
  • Fakturering som betalingsform i oppgjørsdelen
  • Forbedret hastighet i programmet
  • Oppsett av eksterne eiere på utleieenheter og rapportering av omsetning/provisjon mot disse
  • Fortløpende tildeling av rom i gjestesenteret


For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss.

Det ble avholdt brukermøte for ProHAB den 19. mars 2004. Referat fra møtet kan lastes ned her.

Ny versjon av ProHAB Utleie versjon 5.2.1 er tilgjengelig for nedlasting.

Siden den siste utgave (5.1.1) ble det gjort en del forbedringer, som hovedsakelig ligger i minnehåndtering og stabilitet. Det har også kommet inn noe ny funksjonalitet:

  • En del oversikter kommer alfabetisk eller i nummerrekkefølge mot vilkårlig sortering tidligere.
  • Kan velge å tilordne fakturanr ved utskift istedenfor ved generering for å unngå "hull" i nummerserien
  • Har nå fått støtte for flere anlegg
  • Forbedret håndtering av oppdateringer


For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss.